AV-G1 Dây ghim kèn AV-L6C1 Lửa 6 cục đầu TQ AV-TD1 Than đề Dream AV-B1 Pát bình (+) AV-DS1 Dây điện sườn Dream Nhật (Dream Thái) AV-D1 Đuôi đèn Dream AV-G2 Dây ghim công tắc 2 lỗ AV-L6C2 Lửa 6 cục đầu Alpha AV-TD2 Than đề Wave AV-B2 Pát bình (-) AV-DS2 Dây điện sườn Wave Nhật AV-D2 Đuôi đèn Dream Lùn AV-G3 Dây ghim công tắc 3 lỗ AV-MBL1 Mobin lửa Dream 6 tép AV-TD3 Than đề Wave S110 - AirBlade AV-DS3 Dây điện sườn Wave TQ AV-B3 Bóng cầu chì dẹp nhỏ 10A AV-D3 Đuôi đèn Suzuki AV-G4 Dây ghim mâm lửa 3 lỗ AV-MBL2 Mobin lửa Cub 5 tép AV-TD4 Than đề Future Neo AV-DS4 Dây điện sườn Dream TQ AV-B4 Bóng cầu chì dẹp nhỏ 20A AV-D4 Đuôi đèn Wave 110 (1 đèn) AV-B5 Bóng cầu chì dẹp nhỏ 30A AV-G5 Dây ghim mâm lửa 3 chân AV-DS5 Dây điện sườn super Dream AV-TD5 Than đề Sirius AV-D5 Đuôi đèn Wave 2 đèn AV-G6 Dây ghim mâm lửa 4 lỗ AV-TD6 Than đề Jupiter AV-DS6 Dây điện sườn Cub 81 AV-D6 Đuôi đèn Future I AV-B6 Bóng cầu chì dẹp lớn 10A AV-G7 Dây ghim mâm lửa 4 chân AV-TD7 Than đề Nouvo 2 AV-DS7 Dây điện sườn Cub 82, 84 không đề AV-D7 Đuôi đèn Airblade 2 đèn AV-B7 Bóng chì dẹp lớn 20A AV-G8 Dây ghim sạc 4 lỗ AV-TD8 Than đề Attila AV-DS8 Dây điện sườn Cub 82 có đề AV-D8 Đuôi đèn Rs 3 chân bộ(có chụp bụi+Fe) AV-C1 Dây cầu chì Dream/Wave AV-G9 Dây ghim rờ le đề 4 lỗ AV-TD9 Than đề Sh2007-Dylan AV-D9 Đuôi đèn Rs / Neo / Attila (3 chân rời) AV-C2 Dây cầu chì Wave RS AV-DS10 Dây điện sườn Honda 67 AV-G10 Dây ghim IC 5 lỗ Dream AV-D10 Đuôi đèn sau Dream/Wave rời AV-TD10 Than đề SH 2010 AV-C3 Dây cầu chì Spacy AV-SMK11 Dây điện Smartkey SH Mode 2016 AV-G11 Dây ghim đèn lái 5 lỗ AV-D11 Đui xi nhan Dream trước (trái+phải) 3 dây rời AV-DS11 Dây điện sườn Dream lùn Nhật AV-SMK12 Dây điện SH 2013-2015 AV-G12 Dây ghim đèn 5 chân AV-D12 Đuôi xi nhan Dream lùn trước (trái+phải) hộp nhựa AV-DS12 Dây điện sườn Future 1 AV-SMK13 Dây điện Smartkey Winner AV-G13 Dây ghim sạc Attila 5 chân AV-D13/D14 Đuôi xi nhan Wave rời trái/phải AV-DS13 Dây điện sườn Wave RS AV-SMK14 Dây điện Smartkey Exciter 135 AV-G14 Dây ghim nút stop dĩa AV-D15->D20 Đuôi bong no, báo số Dream AV-DS14 Dây điện sườn Wave RS TQ AV-SMK15 Dây diện Smartkey Exciter 150 AV-G15 Dây ghim nút mở đèn Rs 2 lỗ AV-D21->D25 Đuôi bong no, báo số Wave AV-SMK16 Dây điện Smartkey Vario/ Click Thái AV-G16 Dây ghim nút kèn Rs 2 lỗ AV-D26 Đuôi đèn láy Wave Rs AV-DS16 Dây điện sườn Su Sport 110 AV-SMK17 Dây điện Smartkey không giắc AV-G17 Dây ghim nút đề Rs 2 lỗ AV-D27 Đuôi đèn láy Dream bộ AV-DS17 Dây điện sườn Su Sport 120 AV-SMK18 Dây điện Smartkey Future Neo Fi 125 AV-G18 Dây ghim nút xi nhan Rs 3 lỗ AV-D28 Đuôi đèn láy Wave bộ AV-G19 Dây ghim nút facos Rs 3 lỗ AV-D29 Đuôi đèn trước Lead AV-G20 Dây ghim IC Su Best/Attila 6 lỗ (có cao su che nước) AV-D30 Đuôi đèn trước Super Dream 3 chân AV-G21 Dây ghim sạc Attila 5 lỗ AV-D31 Đuôi đèn xi nhan Future Neo AV-DS21 Dây điện sườn YaZ 125 AV-G22 Dây ghim khóa máy 4 lỗ AV-D32 Đuôi đèn xi nhan Suzuki Sport AV-G23 Dây ghim khóa máy 4 chân AV-D33 Đuôi sương mù Dream AV-G24 Dây ghim sạc Dylan 150 5 chân AV-D34 Đuôi đèn trước WS 110 AV-G25 Dây ghim IC Future Neo 125 AV-G26 Dây ghim củ đề 2 lỗ đầu lớn Dream/Wave TQ AV-G27 Dây củ đề 2 chân đầu lơn Dream/Wave TQ AV-G28 Dây ghim củ đề 2 Iỗ đầu nhỏ Dream Nhật AV-G29 Dây củ đề 2 chân đầu nhỏ Dream Nhật AV-G30 Dây ghim báo xăng 2 lỗ AV-G31 Dây ghim báo xăng 2 chân AV-G32 Dây ghim báo xăng 3 lỗ AV-G33 Dây ghim báo xăng 3 chân AV-G34/35 Dây cọc bình (+/-) pát thau dày 1mm AV-G36 Dây ghim IC Su Sport/ Viva đùm/ Viva 1 đĩa AV-G37 Dây ghim IC Yamaha AV-G38 Dây ghim nút mở đèn 4 lỗ (Wave S110) AV-G39 Dây ghim nút facos 4 lỗ SH/Dylan AV-G40 Dây ghim nút facos 4 lỗ Elizabeth AV-G41 Dây ghim nút facos 5 lỗ Attila AV-G42 Cụm dây mâm lửa Dream Nhật AV-G43 Cụm dây mâm lửa Wave Nhật AV-G44 Cụm dây mâm lửa Dream/Wave TQ AV-G45 Dây ghim xi nhan 2 lỗ AV-G46 Dây ghim stop 2 lỗ AV-G47 Dây ghim stop 2 chân AV-G48 Dây ghim báo số Dream TQ 2 lỗ AV-G49 Dây ghim báo số Dream TQ 2 chân AV-G50 Dây ghim báo số 5 lỗ AV-G51 Dây ghim báo số 5 chân AV-G52 Dây ghim đồng hồ Wave AV-G53 Dây ghim đồng hồ Wave 7 chân AV-G54 Dây ghim cùm công tắc AV-G55 Dây ghim cùm công tắc AV-G56 Dây ghim đồng hồ Dream 9 lỗ AV-G57 Dây ghim đồng hồ Dream 9 chân AV-G58 Dây ghim cùm công tắc AV-G59  Dây ghim cùm công tắc Dream TQ 9 chân AV-G60 Dây ghim sạc Yamaha AV-G61 Dây ghim rờ le đề SH AV-G62 Dây ghim chuyển đầu IC Dream (điện máy) -> Fu Neo (điện bình) AV-G63 Dây chuyển đầu IC Dream -> Super Dream 6 lỗ AV-G64 Dây ghim chuyển đầu IC Super Dream -> Dream 6 lỗ AV-G65/66 Dây ghim chuyển đầu IC Dream (điện máy) -> Attila (điện máy/bình) AV-G67 Dây ghim IC chuyển đầu từ Wave S110(điện bình) -> Fu Neo(điện bình) AV-G68 Dây chuyển đầu IC Fu Neo(điện bình) -> WS110(điện bình) AV-G69 Dây ghim sạc SHi 3 lỗ dây vàng AV-G70 Dây ghim sạc SHi 3 chân dây vàng AV-G71 Dây ghim sạc SHi 3 lỗ dây xanh đỏ AV-G72 Dây ghim sạc SHi 3 chân dây xanh đỏ AV-G73+ Dây ghim Exciter 4 chân 4 lỗ AV-G73 Dây ghim Exicter 7 chân 8 lỗ AV-G74  Dây ghim sạc Su Sport 4 chân AV-G75 Dây ghim sạc Airblade FI 5 chân AV-G76 Dây ghim mâm lửa Yamaha AV-G77+ Dây ghim béc phun xăng Lead 110 2 chân AV-G77 Dây ghim béc phun xăng Lead 110 AV-G78 Dây ghim IC Lead 33 lỗ 2010 (25 dây) AV-G78 Dây ghim IC Lead 33 lỗ 2010 (25 dây) AV-G79+ Dây ghim cảm biến bướm ga Airblade/Lead 5 chân AV-G79 Dây ghim cảm biến bướm ga Airblade/Lead 5 lỗ AV-G80 Dây ghim bơm xăng AV-G81 Dây ghim bơm xăng Airblade 2010 AV-G82+ Dây ghim béc phun Airblade 2010 2 chân AV-G82 Dây ghim béc phun Airblade 2010 AV-G83 Dây ghim béc phun xăngYamaha AV-G84 Dây cảm biến nhiệt độ động cơ Airblade 2010 AV-G85 Dây ghim cảm biến nhiệt độ động cơ Yamaha AV-G86 Dây ghim cảm biển IACV 4 lỗ Lead 110, Airblade 2010 AV-G87 Dây ghim IC Lead 2012 (26 dây) AV-G88+ Dây ghim béc phun Airblade 125 2 chân AV-G88 Dây ghim béc phun Airblade 125 AV-G89 Dây ghim khóa máy Airblade/PCX AV-G90 Dây ghim khóa máy Lead AV-G91 Dây ghim khóa máy Vision AV-G92+ AV-G92 Dây ghim cảm biến bướm ga Airblade 125 3 chân AV-G92 Dây ghim cảm biến bướm ga Airblade 125 AV-G93 Dây ghim ECU Airblade 2010 AV-G94 Dây ghim cảm biến nhiệt độ nước Airblade 125 AV-G95 Dây ghim van điện tử Airblade 125 AV-G96 Dây ghim ECU Airblade 125 AV-G97 Dây ghim IC Suzuki Rider AV-G98 Dây ghim béc phun SH đầu cái (2 lỗ) AV-G99 Dây ghim béc phun SH đầu đực (2 chân) AV-G100 Dây ghim Relay bơm xăng Honda AV-G101 Dây chuẩn đoán DLC Yamaha AV-G102 Dây chuẩn đoán DLC Honda AV-G103 Dây ghim ECU Airblade 2007 AV-G104 Dây cảm biến nhiệt Airblade 125 (2 chân) AV-G104 Dây cảm biến nhiệt Airblade 125 (2 chân) AV-G107 Cụm dây mâm lửa City AV-G108 Dây ghim IC Wave S110 AV-G109+ Dây ghim cảm biến bướm ga Exciter 5 chân AV-G109 Dây ghim cảm biến bướm ga Exciter AV-G110 Dây ghim ECU Exciter 150 AV-G111+ Dây ghim IC Nouvo 4 chân 6 lỗ AV-G111 Dây ghim IC Nouvo 8 chân 8 lỗ AV-G113 Dây ghim đèn Led Smart Key AV-G115 Dây ghim bơm xăng SH AV-G116 Dây ghim ECU Sirius Fi AV-G117 Dây ghim nối mass Suzuki Sport AV-G118 Dây ghim IC Suzuki Smash AV-G119 Dây ghim  sạc Exciter 150 AV-G121 Dây ghim tìm xe Airblade 125 AV-G122 Dây ổ khóa Airblade 2012 2 lỗ AV-G123 Dây ổ khóa Airblade 2012 2 chân AV-G124 Dây ghim bơm xăng Airblade 2007 AV-G125 Dây ghim mobin sườn Sport 110 AV-G126 Dây báo nhớt Sport AV-G127 Dây ghim IC Super Dream AV-G128 Dây ghim rờ le đề Nouvo 2 AV-G129 Dây ghim van áp suất khí nạp ICS Yamaha AV-G131 Dây cảm biến tốc độ (VSS) Airblade AV-G132 Dây ghim cảm biến nhiệt dộ ECT SH150 AV-G133 Dây ghim giắc CKP đầu cái Airblade 13 AV-G134 Dây ghim giắc CKP đầu đực Airblade 13 AV-G135 Dây ghim van IAT Airblade 125 AV-G136 Dây ghim khóa máy 2 lỗ RS xe Nhật AV-G137 Dây ghim khóa máy 2 chân RS xe Nhật AV-G138 Dây ghim ECU Nouvo 5 AV-G139 Dây ghim sạc 3pha (3 lỗ) Attila AV-G140 Dây ghim sạc 3 pha (4 lỗ) Attila AV-G141 Dây chuyển sạc Attila -> Dream AV-G142 Dây ghimchuẩn đoán 4 lỗ Honda AV-G143 Dây ghim cảm biến nhiệt độ Exciter 135 AV-G144 Dây ghim cảm biến bướm ga TPS Exciter 135 AV-G145 Dây ghim kim phun Suzuki AV-G146 Dây ghim chuẩn đoán 3 chân Piaggo AV-G147 Dây ghim ECU Sirius Fi AV-G150+ Dây chuyển sạc ngắn Ex135 -> Ex150 AV-G150 Dây chuyển sạc dài Ex135 -> Ex150 AV-G152 Dây củ đề Yamaha
Hỗ trợ trực tuyến
Video clip
Dây điện sườn AV-DS
Đuôi đèn AV-D
Dây Ghim AV-G
Giá: 0 VNĐ
Dây Cầu Chì Bình
Than Đề
Mobin
Dây điện Smarkey AV-SMK